Nowy Sącz. Prezydent z absolutorium! Rajcy przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu

Nowy Sącz. Prezydent z absolutorium! Rajcy przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 14 kwietnia 2016 roku postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok.
 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 14 kwietnia 2016 roku pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok.- Każde absolutorium to wyjątkowe wydarzenie. Dla mnie to już dziesiąty raz i w sposób szczególny za udzielone mi absolutorium dziękuję – mówił Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. - To jest nasz wspólny sukces, moich zastępców, wszystkich współpracowników oraz radnych.  Budżet miasta za 2015 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miasta Nowego Sącza Nr V/37/2014 z 30 grudnia 2014 roku.
     W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono dochody w 2015 roku o 21 502 285,08 zł. Natomiast planowane wydatki - o 35 691 684,08 zł. Ostatecznie plan budżetu za 2015 rok po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przedstawia się następująco:
1. Planowane dochody ogółem 473 207 924,08 zł
2. Planowane wydatki ogółem 484 467 311,08 zł
3. Planowany deficyt (-) 11 259 387 zł
4. Planowane przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 16 099 399 zł
5. Planowane rozchody dotyczące spłat kredytów 4 840 012 zł
Budżet Miasta na 2015 rok przyjęty Uchwałą Budżetową zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie 2 930 012 zł. Ostatnie budżet miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 8 805 455,63 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 3 240 012 zł.
Ogółem wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco: Dochody ogółem 460 452 187,41 co stanowi 97,3% wykonania planowanych dochodów w tym:
• Dochody własne 187 341 159,41 wykonanie 95,4%
• Dochody celowe 125 455 774,00 wykonanie 97,1%
• Subwencja ogólna 147 655 254,00 wykonanie 100%
Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2015 rok przedstawia się następująco:  Wydatki ogółem 469 257 643,04 wykonanie 96,9% założeń planowych, w tym:
• Wydatki majątkowe 85 171 495,75 wykonanie 95,6%
• Wydatki bieżące 384 086 147,29 wykonanie 97,1%
 
oprac. (MK) fot. UM Nowy Sącz. 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica