Odszedł Henryk Szewczyk, dziennikarz „Sądeczanina”.

Odszedł Henryk Szewczyk, dziennikarz "Sądeczanina".
22 kwietnia bliscy, znajomi i przyjaciele pożegnali wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Sądeczanin” Henryka Szewczyka, zmarłego nad ranem we środę, 19 kwietnia. Dziennikarz i opozycjonista z lat 80. XX wieku miał 56 lat.

Henryk Szewczyk urodził się w 1960 roku. Ukończył Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. XX wieku działał w konspiracji, kolportował biuletyny KSS KOR, ulotki, niezależną prasę podziemną i wydawnictwa. Uczestniczył w strajkach studenckich na UJ.
   Za kolportaż materiałów i wydawnictw „S” i NZS - wielokrotnie zatrzymany przez służby bezpieczeństwa. W 1984 roku został aresztowany za przynależność do zdelegalizowanej „S”, godzenie w ustrój i sojusze. Przetrzymywano go w aresztach m.in.: WUSW w Nowym Sączu i Krakowie.
   Współtworzył Niezależny Sądecki Klub Myśli Politycznej. Angażował się w działalność Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Nowym Sączu. Był członkiem KO „S”. W latach 1989-1990 kierował biurem nowosądeckiej delegatury ZR „S” Małopolska.  Był instruktorem w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Nowym Sączu (1985 – 1989), uczestnikiem duszpasterstwa ludzi pracy. Nauczał historii w nowosądeckim Zespole Szkół Ekonomicznych. Został korespondentem biuletynu ZR Małopolska, był współpracownikiem "Tygodnika Małopolska", długoletnim dziennikarzem nowosądeckich oddziałów redakcji "Czasu Krakowskiego" i "Gazety Krakowskiej". Współredagował również publikację ”Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy Żołnierze i Generałowie w Służbie Niepodległej Rzeczpospolitej”.
     W 2007 roku został redaktorem naczelnym miesięcznika "Sądeczanin", gdy redakcja mieściła się jeszcze przy ulicy Głowackiego. Przez dwa lata szefował też portalowi internetowemu sądeczanin.info.
Odznaczony medalami: Niezłomnym w Słowie, Stowarzyszenia Sieć Solidarność „Dziękujemy za wolność” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za lata walki i działalność na rzecz demokracji nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Trafił na karty Encyklopedii "Solidarności".

Małgorzata Kareńska fot. aut.
 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: własne & Encyklopedia Solidarności.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica