Olszana - uroczyste poświęcenie remizy OSP.

Olszana - uroczyste poświęcenie remizy OSP.
     W sobotę 26 sierpnia 2012r. w Olszanie odbyła się uroczystość strażacka - otwarcie i przekazanie do użytku nowej remizy. Inwestycja prowadzona była głównie własnymi środkami przy znacznym udziale w pracach samych strażaków i mieszkańców wsi Olszana. Część prac finansował Urząd Gminy w
Podegrodziu.Uroczystość rozpoczęła Msza Św. na placu przed budynkiem OSP w Olszanie, koncelebrowana przez ks. Prałata Józefa Trzópka przy udziale ks. Kanonika Józefa Słowika, ks. Antoniego Potońca – rodaka z Olszany oraz ks. Leszka Babraja – proboszcza miejscowej parafii, który wygłosił kazanie poświęcone misji strażaków;

„Kochani druhowie strażacy! Stoicie dziś w tych pięknych galowych
mundurach, stoicie ze sztandarami, tak jak zawsze przychodzicie na
patriotyczne, państwowe i kościelne uroczystości, na Święto Bożego
Ciała, aby trzymać straż przy Grobie Pańskim na Święta Wielkanocne, na
Odpust w Parafii, czy na inne święta w naszej społeczności.. I jest to
bardzo wymowne! I wszyscy jesteśmy wam za to wdzięczni.
Ale jeszcze bardziej jesteśmy wam wdzięczni za to, że, na co
dzień, już bez galowych strojów, na głos syreny spieszycie z pomocą
wszędzie tam, gdzie jawi się cierpienie, już to ogień czy woda, już to
wypadki drogowe czy inne nieszczęścia wśród ludzi. Wyrażamy wam za to
nasze szczere uznanie.
Dziś świętujemy dzień poświęcenia nowej remizy w Olszanie,
wybudowanej trudem i staraniem Strażaków i Mieszkańców Olszany"!     Ks. Proboszcz również w swojej homilii apelował do wszystkich, jaka powinna być remiza i jaką funkcję ma pełnić w środowisku."Remiza ma być, więc miejscem spotkań, w którym powinny rodzić się dobre, twórcze i trwałe inicjatywy; ma być miejscem kulturalnego odpoczynku i godziwej zabawy; ma być miejscem umacniania wzajemnych, międzyludzkich więzi; ma być ośrodkiem krzewienia dobra i piętnowania zła; ma być miejscem formowania patriotycznych i prawowiernych postaw! Ma być otwarta i dla młodzieży, i dla ludzi w wieku produkcyjnym, i dla zasłużonych rencistów i emerytów! Remiza, wraz z kościołem i szkołą, powinna w środowisku lokalnym tworzyć tę, powiedzmy, instytucjonalną – „triadę”, skąd ludzie powinni zawsze wychodzić lepszymi”.
     Kulminacyjnym momentem było poświęcenie i przekazanie nowej strażnicy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk oraz
druh Teodor Gargas Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Podegrodziu
     W tym ważnym dla OSP Olszana wydarzeniu oprócz wielu znamienitych gości uczestniczyli radni gminni i powiatowi, poczty sztandarowe z całej gminy i mieszkańcy Olszany. Uroczystości uświetnił ponadto występ Orkiestry Dętej z Długołęki Świerkli.
Druh Teodor Gargas złożył na ręce Prezesa OSP w Olszanie Józefa Malinowskiego życzenia dla wszystkich druhów. Gratulował prężnego rozwoju jednostki, podziękował za ofiarność i poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Życzył druhom strażakom bezpiecznej służby oraz zadowolenia i satysfakcji z pełnienia obowiązków w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Następnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz wystąpienia zaproszonych gości, którzy dziękowali wszystkimza ich trud i oddanie oraz za kontynuację tradycji strażackiej
przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
     Pani Wójt Gminy Podegrodzie przekazała na ręce Prezesa OSP w Olszanie piękny grawer na pamiątkę tego wydarzenia. Zaproszeni goście i sponsorzy otrzymali od strażaków medale pamiątkowe upamiętniające niedzielną uroczystość.Zasłużeni dla pracy strażackiej druhowie zostali odznaczeni medalami „Zasłużony Dla Pożarnictwa”, Złotymi Jabłkami Sądeckimi oraz odznakami
Wzorowy Strażak.
     Kończąc część oficjalną Józef Malinowski Prezes OSP w Olszanie podziękował Radzie Gminy i Wójtowi Gminy Podegrodzie za sfinansowanie iwsparcie budowy nowej siedziby jednostki OSP, a wszystkim przybyłym gościom, delegacjom i jednostkom OSP za przybycie oraz uświetnienie
uroczystości .
 Mieszkańcy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek, a później rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwałą do późnych godzin nocnych.

Artur Pawłowski - radny gm.Podegrodzie
fot. Artur Pawłowski
 
 
Autor: AP

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica