Podpisano umowy na unijne dofinansowanie inwestycji

Podpisano umowy na unijne dofinansowanie inwestycji
Włodarze Krynicy, Muszyny i Piwnicznej podpisali dzisiaj (21 listopada) umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczące unijnego dofinansowania zaplanowanych na terenie zarządzanych przez siebie gmin inwestycji. 

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała dofinansowe na wykonanie projektu “Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski - Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne” w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i Przemysł Kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest budowa i renowacja szlaków spacerowych i dróg leśnych, rowerowych oraz narciarstwa biegowego na terenie gminy Krynicy - Zdroju, w tym również w Tyliczu. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. utwardzenie istniejących nawierzchni, wyposażenie tras i szlaków w elementy małej architektury, (altanki ogrodowe, ławki, kosze, tablice informacyjne, oznaczenia ich), a także zakup skutera śnieżnego, umożliwiającego utrzymanie ich zimą.
    W efekcie powstanie 28,2 km szlaków turystycznych, w tym 13,5 km tras wielofunkcyjnych i 14,7 km szlaku źródeł wód mineralnych. Realizacja projektu - dzięki stworzeniu nowego markowego produktu turystycznego opartego o istniejące dziedzictwo przyrodnicze gminy - ma przyczynić się do wzrostu liczby turystów w regionie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 761 626,00 zł, w tym wysokość dotacji: 571 219,50 zł (75% kosztów kwalifikowanych).
     Umowa podpisana przez Edwarda Bogaczyka, burmistrza Piwnicznej dotyczy „Budowy i uatrakcyjnienia szlaku turystycznego Eliaszówki wraz z budową wieży widokowej oraz renowacją parku Węgielnik”. Całkowity koszt projektu to 2 mln. 494 tyś złotych, w tym dofinansowanie wynosi 1. mln. 870 tyś złotych. - „Cieszę się, że Urząd Marszałkowski spogląda na nasze gminy i dzięki temu możemy skorzystać z funduszy europejskich. Gdy się nie ma wsparcia z zewnątrz, z własnych pieniędzy niewiele można zrobić. Mam nadzieję, że na lata 2014 - 2020 również się one znajdą. Czy jednak gminy będzie stać na wkład własny?’ - zapytuje włodarz Piwnicznej.
     Natomiast zastępca burmistrza Muszyny Włodzimierz Tokarczyk podpisał umowę na realizację zadania pt.„Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach publicznych gminy”. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 2mln, w tym dofinansowanie unijne wynosi 1 mln. 682 tyś złotych. - „Projekt ten nie zmienia infrastruktury turystycznej, inwestujemy bowiem w infrastrukturę techniczną. Poprzez np. ocieplenie podniesie się estetykę niektórych budynków. Wymienione zostaną instalacje centralnego ogrzewania, dzięki czemu zmniejszy się m.in. emisja zanieczyszczeń. - mówił zastępca burmistrza Muszyny.
  W styczniu 2013 roku zostanie ogłoszony konkurs na budowę społeczeństwa informatycznego, pozwalający mieszkańcom załatwiać sprawy - on - line. Natomiast w lutym - na odnawialne źródła energii.

Małgorzata Kareńska
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica