Sądeccy policjanci prowadzą akcję informacyjną w związku z nowymi przepisami w zakresie ruchu drogowego

Sądeccy policjanci prowadzą akcję informacyjną w związku z nowymi przepisami w zakresie ruchu drogowego
Plakaty, rozmowa i wręczanie ulotek pieszym oraz kierowcom, materiały edukacyjne na stronie internetowej, briefing prasowy – m.in. w taki sposób sądeccy policjanci informują uczestników ruchu drogowego o nowych regulacjach prawnych, które weszły dziś w życie.

Celem przedsięwzięcia jest informowanie i edukowanie uczestników ruchu drogowego o zmianach w przepisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W ramach działań komisarz Bogdan Łęczycki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wspólnie z Romanem Librem – Egzaminatorem Nadzorującym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, spotkali się dzisiaj z dziennikarzami, by podczas briefingu prasowego poinformować o najważniejszych zmianach w Prawie o ruchu drogowym.

Ponadto policjanci prewencji i ruchu drogowego rozpropagowali na Sądecczyźnie materiały edukacyjne przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Dzięki dzielnicowym plakaty trafiły do szkół, kościołów, urzędów, ośrodków zdrowia i innych miejsc szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców naszego regionu. Z kolei policjanci drogówki podczas dzisiejszych działań profilaktyczno-edukacyjnych wręczają ulotki w rejonie przejść dla pieszych i w trakcie kontroli drogowych, rozmawiając z przechodniami i kierowcami o zmianach w przepisach. Piesi otrzymali także elementy odblaskowe przekazane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, które pomogą zwiększyć ich bezpieczeństwo po zmroku.
------------------------------------------------

CO SIĘ ZMIENIA?

pieszy wchodzący przez przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;

• pieszy wchodzący na/przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;

• zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;

zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejścia dla pieszych;

kierujący musi zachować szczególną ostrożność, zwolnić przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na to przejście;

• ujednolicona została dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym – bez względu na porę dnia obowiązuje ograniczenie do 50 km/h;

na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem jest zobligowany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (odstęp w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy czym tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania).

Więcej na temat zmian w przepisach w komunikacie Komendy Głównej Policji – Bezpieczeństwo na drodze - wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 roku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa pieszych obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku. Kampania informacyjno-edukacyjna.

(https://policja.pl/pol/aktualnosci/203728,Bezpieczenstwo-Na-Drodze-wybrane-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1062021-.html)

(https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/11062,Nowe-przepisy-w-zakresie-bezpieczenstwa-pieszych-obowiazujace-od-1-czerwca-2021-.html)


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Aneta Izworska
            Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica