Zmiana terminu 11. TAURON Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju. Pobiegniemy 2-4 października 2020 r.

Zmiana terminu 11. TAURON Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju. Pobiegniemy 2-4 października 2020 r.
11. TAURON Festiwal Biegowy odbędzie się w nowym terminie: 2-4 października 2020 r. Nie zmienia się lokalizacja wydarzenia – Krynica-Zdrój i Beskid Sądecki.

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w woj. małopolskim i zwiększenie rygoru sanitarnego w regionie, a w szczególności w powiecie nowosądeckim, skłoniły nas do podjęcia decyzji o zmianie terminu imprezy.

Decyzja o przesunięciu imprezy w czasie jest dla nas trudna, ale podejmujemy ją z pełną odpowiedzialnością. Zdrowie uczestników i gości imprezy w dobie pandemii COVID-19 jest dla nas priorytetem.

Wprowadzenie w dn. 8 sierpnia 2020 r. tzw. „czerwonej strefy” w 20 powiatach w 6 województwach, w tym w powiecie nowosądeckim, oceniamy bardzo pozytywnie. Daje to nadzieję na uspokojenie sytuacji w regionie i możliwość organizacji wydarzenia w nowym terminie.

Opłaty startowe wniesione przez uczestników 11. TAURON Festiwalu Biegowego automatycznie zostają przeniesione na nowy termin wydarzenia, tj. 2-4 października 2020.

Uczestnikom, którzy nie zdecydują się wystartować w 11. TAURON Festiwali Biegowym przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej lub możliwość przeniesienia opłaty na kolejną edycję Festiwalu w 2021 roku (zgodnie z art. 15zp Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będziemy realizowali zwroty maksymalnie do 180 dni)

Przeniesienie opłaty startowej na rok 2021 (12. Festiwal Biegowy) można zgłaszać do dnia 4.09.2020 r. na adres e-mail: rejestracja2021@festiwalbiegow.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia.
Rezygnację z udziału w 11. TAURON Festiwalu Biegowym można zgłaszać do dnia 4.09.2020 r. na adres e-mail: rezygnacja@festiwalbiegow.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia, kwotę i datę zapłaty, a także numer rachunku bankowego do zwrotu.

Planujemy, że w dniach 2-4 października spotkamy się z uczestnikami imprezy i w komfortowych, a przede wszystkim bezpiecznych warunkach pobiegniemy razem przez Beskid Sądecki. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami miasta Krynica-Zdrój oraz władzami woj. małopolskiego, administracją rządową oraz służbami sanitarnymi a także podmiotami współpracującymi przy organizacji 11. TAURON Festiwalu Biegowego i mediami obsługującymi wydarzenie. Na bieżąco wdrażane są wszelkie wytyczne i zarządzenia dot. przygotowania imprezy.

Jednocześnie przypominamy, że oficjalne i wiążące informacje dot. 11. TAURON Festiwalu Biegowego przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego portalu wydarzenia www.festiwalbiegow.pl a także kanałów social media Fundacji „Festiwal Biegów” (m.in. profile facebook, instagram, twitter).


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut.
Źródło: Fundacja „Festiwal Biegów” - publikacja 25.08.2020
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica